Mehmet Emin SATIR

Arş.Gör.Mehmet Emin SATIR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü/ Reklamcılık Anabilim Dalı
B.A. / İstanbul Üniversitesi-Gazetecilik
M.Phil. / Marmara Üniversitesi-Genel Gazetecilik                                      Ph.D. / Selçuk Üniversitesi – Genel Gazetecilik (Devam)

İlgi Alanları: İletişim Bilimleri, İletişim Sosyolojisi, Metin Çözümlemeleri, Söylem Analizi, Göstergebilim, Anlambilim, Dilbilim, Medyatik Çözümlemeler, Frankfurt Okulu, Michel Foucault, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Psikanaliz, Sinema ve Edebiyat Çözümlemeleri, Postyapısalcılık, Postmodern Teoriler

 

Sosyometri’de yayımlanan çalışmaları: