M.Emin YILDIZ

Arş.Gör.Muhammed Emin YILDIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Hukuk Fakültesi/ Kamu Hukuku Bölümü/ Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

LL.B.  / İstanbul Aydın Üniversitesi-Hukuk                                                 LL.M. / Bahçeşehir Üniversitesi / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Kamu Hukuku                                                                                                         Ph.D. / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Kamu Hukuku (Devam)

İlgi Alanları: Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Sinema ve Edebiyat Eserlerinde Hukuki Metinler, Doğal Hukuk Teorileri, Postmodern Hukuk Kuramları

Sosyometri’de yayımlanan çalışmaları: