Hakkımızda

Arş.Gör.Mehmet Emin SATIR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü/ Reklamcılık Anabilim Dalı

 
B.A. / İstanbul Üniversitesi-Gazetecilik
M.Phil. / Marmara Üniversitesi-Genel Gazetecilik                                      Ph.D. / Selçuk Üniversitesi – Genel Gazetecilik (Devam)

İlgi Alanları: İletişim Bilimleri, İletişim Sosyolojisi, Metin Çözümlemeleri, Söylem Analizi, Göstergebilim, Anlambilim, Dilbilim, Medyatik Çözümlemeler, Frankfurt Okulu, Michel Foucault, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Psikanaliz, Sinema ve Edebiyat Çözümlemeleri, Postyapısalcılık, Postmodern Teoriler

 

Arş.Gör.Muhammed Emin YILDIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Hukuk Fakültesi/ Kamu Hukuku Bölümü/ Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

LL.B.  / İstanbul Aydın Üniversitesi-Hukuk                                                 LL.M. / Bahçeşehir Üniversitesi / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Kamu Hukuku                                                                                                         Ph.D. / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Kamu Hukuku (Devam)

İlgi Alanları: Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Sinema ve Edebiyat Eserlerinde Hukuki Metinler, Doğal Hukuk Teorileri, Postmodern Hukuk Kuramları